De wedstrijd

De beroepsvereniging voor Financieel Planners FFP organiseert voor de studenten van Hogescholen ieder jaar de ‘FFP Student Award”. Hiermee beoogt FFP om zowel binnen als buiten het hoger onderwijs het beroep van gecertificeerd financieel planner goed op de kaart te zetten en te ondersteunen.

Opdrachtomschrijving en spelregels FFP Student Award 2020

FFP, de Nederlandse beroepsorganisatie voor financieel planners, organiseert de FFP Student Award 2020. De wedstrijd betreft het gezamenlijk, in een team van drie HBO-studenten, uitwerken van een financieel klantadvies op basis van de door FFP uitgereikte casus en de presentatie van dit klantadvies door middel van een videopresentatie van maximaal 10 minuten. Iedere HBO-opleiding vaardigt één beste team af voor deelname aan de FFP Student Award 2020. Iedere HBO-opleiding is vrij in het bepalen van de invulling welk team afgevaardigd wordt naar het FFP Student Award Event 2020.

Beoordelingscriteria

Zowel het uitgewerkte klantadvies als de video worden door de jury beoordeeld op:

  • Vaktechnische kwaliteit (denk hierbij ook aan de actualiteit maar ga uit van wetgeving 2019/2020)
  • Passendheid van het advies bij de klant (situatie, wensen, doelstellingen, oplossingen)
  • Begrijpelijkheid van het advies voor de betreffende klant

De finale

De door FFP samengestelde vakjury zal de ingezonden financiële klantadviezen en video’s van de beste teams beoordelen. De finale zal plaatsvinden op donderdag 11 juni 2020 tijdens het FFP Student Award Event 2020. Tijdens dit evenement worden de drie beste teams bekend gemaakt en zal de FFP vakjury publiekelijk enkele vragen aan de teams stellen ten aanzien van de gemaakte keuzes. Vervolgens maakt de vakjury het winnende team bekend.

Het beste team van drie studenten wint een reis naar de Verenigde Staten, inclusief verblijf, en bezoekt daar het jaarlijkse internationale financieel planningscongres van de Financial Planning Association (FPA) in oktober 2020.

Houd de middag van donderdag 11 juni 2020 gereserveerd in je agenda!

De aanmelding voor deelname aan de FFP Student Award loopt van juni 2019 tot uiterlijk 18 november 2019.
Na aanmelding via het aanmeldformulier worden de casus met bijlagen, opdrachtomschrijving en overige documenten verstuurd naar de ingevulde contactpersoon aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Deadline aanleveren klantadvies en videopresentatie

Het uitgewerkte klantadvies en bijbehorende videopresentatie van het klantadvies van het beste team per HBO-opleiding dient uiterlijk dinsdag 17 april 2020 te worden ingezonden door de contactpersoon per mail (eventueel via WeTransfer) naar info@ffp.nl ter attentie van de vakjury FFP Student Award 2019 onder vermelding van de naam van de Hogeschool en welke opleiding en met als titel FFP Student Award 2020.

Procesplanning 2019/2020

Meer weten? Neem dan contact op met FFP Student Award-team:

Voor de Casus en Vakinhoudelijke vragen: Brigitte Rhayour Alami – Mulder: brigitte.rhayour@ffp.nl
Voor Communicatie en organisatievragen: Kirsty van Oosteroom: kirsty.van.oosteroom@ffp.nl