De wedstrijd

LET OP!: vanwege de coronacrisis zijn de spelregels, de inleverdatum, de hoofdprijs en de datum van de award uitreiking gewijzigd!

De beroepsvereniging voor Financieel Planners FFP organiseert voor de studenten van Hogescholen ieder jaar de ‘FFP Student Award”. Hiermee beoogt FFP om zowel binnen als buiten het hoger onderwijs het beroep van gecertificeerd financieel planner goed op de kaart te zetten en te ondersteunen.

Opdrachtomschrijving en spelregels FFP Student Award 2020

FFP, de Nederlandse beroepsorganisatie voor financieel planners, organiseert de FFP Student Award 2020. De wedstrijd betreft het gezamenlijk, in een team van drie HBO-studenten, uitwerken van een financieel klantadvies op basis van de door FFP uitgereikte casus. Iedere HBO-opleiding vaardigt één beste team af voor deelname aan de FFP Student Award 2020. Iedere HBO-opleiding is vrij in het bepalen van de invulling welk team afgevaardigd wordt naar het FFP Student Award Event 2020.

Beoordelingscriteria

Het uitgewerkte klantadvies wordt door de jury beoordeeld op:

  • Vaktechnische kwaliteit (denk hierbij ook aan de actualiteit maar ga uit van wetgeving 2019/2020)
  • Passendheid van het advies bij de klant (situatie, wensen, doelstellingen, oplossingen)
  • Begrijpelijkheid van het advies voor de betreffende klant

De finale

De door FFP samengestelde vakjury zal de ingezonden financiële klantadviezen van de beste teams beoordelen. De finale zal plaatsvinden op donderdag 16 juni 2020, vanaf 15.00 uur.  Tijdens dit evenement maakt de vakjury het winnende team bekend.

De hoofdprijs (een reis naar het FPA congres) wordt, i.v.m. de coronacrisis, vervangen door een persoonlijke waardebon ad. € 1.000,- per teamlid, voor een studie in 2020 naar keuze t.b.v. de eigen beroepsontwikkeling.

Juryleden
Voorzitter                                                        Conny Weber FFP CFP®
Lid examencommissie                                 FFP Robert Mantel FFP MFP B.ec
Financieel planner van het jaar 2019        Fleur Kroonbergs FFP CFP® MFP
Jong FFP’er                                                   Romee Schouten FFP CFP®

Houd donderdag 16 juni 2020, vanaf 15.00 uur, gereserveerd in je agenda voor de finale!

De aanmelding voor deelname aan de FFP Student Award loopt van juni 2019 tot uiterlijk 18 november 2019. Na aanmelding via het aanmeldformulier worden de casus met bijlagen, opdrachtomschrijving en overige documenten verstuurd naar de ingevulde contactpersoon aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Deadline aanleveren klantadvies
Het uitgewerkte klantadvies van het beste team per HBO-opleiding dient uiterlijk zondag 17 mei 2020 te worden ingezonden door de contactpersoon per mail (eventueel via WeTransfer) naar info@ffp.nl ter attentie van de vakjury FFP Student Award 2020 onder vermelding van de naam van de Hogeschool en welke opleiding en met als titel FFP Student Award 2020.

Procesplanning 2019/2020

  •  9 september 2019 start inschrijving
  •  18 november 2019 sluiting inschrijving
  •  17 mei 2020 deadline inzending klantadvies
  •  16 juni 2020 bekendmaking winnende team

Meer weten? Neem dan contact op met FFP Student Award-team:

Voor de Casus en Vakinhoudelijke vragen: Brigitte Rhayour Alami – Mulder: brigitte.rhayour@ffp.nl
Voor Communicatie en organisatievragen: Kirsty van Oosteroom: kirsty.van.oosteroom@ffp.nl